you are here: Unimetal d.o.o.

21 -February -2018 - 10:19
Unimetal d.o.o.
25
Mar
    O nama

Preduzeće UNIMETAL d.o.o. je porodično preduzeće, a registrovano  je kao drušvo sa ograničenom odgovornošću 1990. godine. Prema klasifikaciji delatnosti (član 10. Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja Službeni list SRJ broj 31/96 i 59/98), šifra delatnosti preduzeća je 090123 – izrada metalnih proizvoda.
UNIMETAL proizvodi rezervne delove ili vrši reparaciju postojećih delova i opreme prema tehničkoj dokumentaciji ili uzorku za oblasti industrije kao što su:

 • Metalurška
 • Cementna
 • Termoelektrane i površinske kopovi
 • Staklarska
 • Pivarska
 • Konditorska

Delatnost firme obuhvata izradu delova i to:

 1. mašinskom obradom  (CNC i univerzalnom) operacijama struganja, glodanja, brušenja (po potrebi sa termičkom obradom ili drugim vidovima oplemenjivanja površina npr. hromiranje, cinkovanje, nitriranje i sl.) svih vrsta čelika posebno prokronskih
 2. spoljnim ozubljenjem sistemom PHAUTER do modula 10 i prečnika 1000mm (cilindrični zupčanici sa pravim i  kosim  zubima, pužni zupčanici, puževi sa jednim ili više početaka) i unutrašnjim ozubljenjem do modula 8 i prečnika 600mm (zupčaste spojnice različitih prenosnih momenata)
 3. sečenjem, zavarivanjem, presovanjem i savijanjem niskolegiranih ili visokolegiranih limova po potrebi
 4. mašinskom obradom operacijama struganja, glodanja ili ozubljenjem, bakra, aluminijuma i njihovih legura, svih vrsta polipropilena, čeličnog i sivog liva
 5. PERIFLEX spojnice
 6. steznih prstenova
 7. transportnih lanaca